بررسی تأثیر نقش معلمین راهنما بر افزایش کارایی آموزشی معلمان مقطع ابتدایی

بررسی تأثیر نقش معلمین راهنما بر افزایش کارایی آموزشی معلمان مقطع ابتدایی

برچسب ها:
کارایی آموزشیشیوه ی تدریسوظايف راهنمايان تعليماتيشاخص های تدریس کارآمدنقش عوامل مؤثر بر یادگیری در روند تدریسبرخی از عیوب روش تدریسارزشیابیاهداف ارزشیابی

رفتن به سایت اصلی

بررسی تأثیر نقش معلمین راهنما بر افزایش کارایی آموزشی معلمان مقطع ابتدایی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تأثیر نقش معلمین راهنما  بر افزایش کارایی آموزشی معلمان مقطع ابتدایی  از سری تحقیق های رشته علوم تربیتی میباشد. این تحقیق با گرایش برنامه ریزی درسی در 107 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.====================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود. ====================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چكيده (شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده) : هدف کلی از پژوهش بررسی تأثیر نقش معلمین راهنما بر افزایش کارایی آموزشی معلمان مقطع ابتدایی در شهر لامرد بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان مقطع ابتدایی اعم از دخترانه و پسرانه شهر لامرد به تعداد 125 نفر می باشد که از آنان سر شماری صورت گرفت. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته کارایی آموزشی معلمان بود. به منظور محاسبه روایی پرسشنامه از روایی صوری و برای پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته ها با استفاده از آمار توصیفی نظیر فراوانی، میانگین، انحراف معیار، مد و میانه و آمار استنباطی نظیر تی تست مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن استفاده شد. تجریه و تحلیل داده ها نشان داد که 1- نقش معلمان راهنما بر بهبود شیوه ی تدریس معلمان موثر می باشد. 2- نقش معلمان راهنما در مرتفع شدن مشکلات خاص به وجود آمده برای معلمان موثر می باشد. 3- نقش معلمان راهنما در بهبود روابط انسانی حاکم بر فضای آموزشی موثر می باشد. 4- همچنین نقش معلمـان راهنما بر بهبود شیوه ی ارزشـيابي دانش آموزان موثر است. در نهایت بیشترین میانگین رتبه در بین ابعاد کارایی آموزشی از دیدگاه معلمان متعلق به بعد بهبود شیوه های تدریس معلمان بود. مقدمهپيشرفت در آموزش و پرورش عموماً به صلاحيت و توانايي هاي كاركنان آموزشي به خصوص به ويژگي هاي انساني، تربيتي و حرفه اي تك تك معلمان بستگي دارد. به تعبير گيج بي ترديد هيچ فرد ديگري به جز معلم نمي تواند تاثير بيشتري بر آنچه در مدارس مي گذرد داشته باشد (استار ، 2000). اين معلم است كه مي تواند فرايند تعليم و تربيت را فرايندي توام با لذت و كاميابي يا مأيوس كننده و بي ثمر سازد. ضمانت اجرايي اصلاحات يك نظام آموزشي داشتن معلمان خوب و كارآمد است (فونتانا ، 2004). موفقيت يا شكست بهترين يا ضعيف ترين برنامه هاي درسي به طراحي و اجراي معلم بستگي دارد. با نگاه به تغيير و تحول نظام هاي تعليم تربيت در سطح ملي و بين المللي اين موضوع روشن مي شود كه بدون در نظر گرفتن جايگاه ويژه براي معلم هيچ يك از اهداف و خواسته ها تحقق نخواهد يافت و آموزش و پرورش به هيچ تحول علمي يا نوآوري مطلوب نمي-تواند دست يابد. مگر اين كه پيشاپيش در شيوه هاي كار معلمان، به عنوان كارگزاران واقعي، تغيير و تحولات مناسب به وجود آيد (رئوف، 1379؛ به نقل از مرادی، فردانش، مهر محمدی و موسی پور، 1390). شايستگي هر نظام آموزشي به اندازه شايستگي معلمان آن نظام و کارایی نظام آموزشي به كيفيت معلمان آن جامعه وابسته است.در واقع هيچ كشوري نمي تواند از سطح معلمان خود بالاتر رود. بر اين اساس تربيت معلم سزاوار قوي ترين توجهات دقيق و مستمر است (يونسكو، 1999، به نقل از رحیم زادگان، شعبانی ورکی و کهن، 1388). اتخاذ رویکردهای کارا– محور در سال های اخیر سبب گردیده تا بهبود مستمر کیفیت یادگیری دانش آموزان و به تبع آن بهبود کیفیت تدریس و فعالیت های آموزشی به یکی از اهداف عمده آموزش و پرورش مبدل شود. موفقیت دانش آموزان در یادگیری منوط به در نظر گرفتن نیازهای آنان، تهیه و تدوین برنامه های تحصیلی و آموزشی مناسب در جهت پاسخگویی به این نیازها و سرانجام تدارک امکانات لازم برای آموزش ضمن خدمت و بهبود رشد کیفیت آموزشی معلمان و مربیان است. بدیهی است که امکانات آموزش عالی کشور آنچنان نیست که بتواند جهت بهبود و رشد کیفیت آموزشی کارکنان و معلمان وزارت آموزش و پرورش و بکارگیری تفکرات و شیوه های جدید آموزشی برای آنان کلاس های آموزشی ضروری و مناسب دایر نماید . با توجه به این شرایط آماده سازی ناظران و راهنمایان آموزشی برای کمک به مدیران و معلمان در رشد همه جانبه و بهبود کیفیت آموزشی و یادگیری دانش آموزان کوتاه ترین راه بوده و واجد اولویت است (وایلز و باندی ، 1376، ترجمه نیکنامی، ص 7). در واقع و از نظر حرفه ای همان طور که اندرسن  (1994) بیان داشته نظارت و راهنمایی آموزشی در حال تبدیل شدن به یک ابزار بسیار کارآمد و اثربخش است که می تواند به معلمان در کسب نتایج مطلوب آموزشی کمک نماید.این امر آموزش و پرورش آينده را تضمين كرده، پيشرفت و توسعه هر كشوری را تسريع می بخشد همچنین کارایی نظام آموزشی را دو چندان می کند (به نقل از فتح الهی، 1388). مضافاً کارایی معلم براساس نگرش، نیات و شخصیت از یک سو و همه جانبه بودن او براساس مهارت در توانمندسازی دانش آموزان از سوی دیگر سنگ بنای مدیریت کلاس درس است، اما معلم به مهارت ها و فنونی سازمان دهنده نیاز دارد تا شرایط بهینه ای را برای تحقق یادگیری خلق کند (تاج الدین، 1382).  در این میان برخی معلمان با چالش جدی ماوجه هستند و نیازمند راهنمایی و مشاوره فردی با تجربه تر و متخصص تر می باشند.به اعتقاد صاحبنظران، منظور از راهنمایی، کمک به معلمان مدرسه است تا فرآیند ادراکات خود را اصلاح و بازبینی کنند. به علاوه، محیط مدرسه را بشناسند و توانایی ها، و همچنین قدرت سازگاری خود را در با محیط افزایش داده، روش های تدرس و ارزشیابی مناسب را انتخاب کرده، روابط و مناسبات انسانی خود را با دیگرام بهبود بخشند. همچنین همگام با تغییرات و تحولات سازمانی، خود را تغییر داده، به اثربخشی و کارایی آموزشی بهتر دست یابند (5). می توان چنین بیان نمود که وجود معلمان راهنما در مجموع کارایی آموزشی معلمان را ارتقا خواهد بخشید. در این راستا نقش معلمین راهنما در مدارس بر کارایی آموزشی معلمان مطرح گشته است. فهرست مطالب بررسی تأثیر نقش معلمین راهنما  بر افزایش کارایی آموزشی معلمان مقطع ابتدایی  به شرح زیر می باشد:چکیدهفصل اول:کلیات پژوهشمقدمه    1-1- بیان مساله    1-2- اهميت و ضرورت پژوهش    1-3- اهداف پژوهش    1-3-1- هدف کلی   1-3-2- اهداف فرعی    1-4 سؤالهای پژوهش    1-4-1- سؤال اصلی پژوهش    1-4-2- سؤالهای فرعی    1-5- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها   1-5-1- تعاریف مفهومی   1-5-2- تعاریف عملیاتی متغیرها    فصل دوم:پيشينه پژوهشمقدمه    2-1- مبانی نظری    2-1-1- معلم راهنما    2-1-2- وظايف راهنمايان تعليماتي (آموزشي)    2-1-3- مطالعات در حوزة نظارت و راهنمايي آموزشي    2-1-4- روش تدریس    2-1-4-1-  شاخص های تدریس کارآمد    2-1-4-2-  نقش عوامل مؤثر بر یادگیری در روند تدریس    2-1-4-3- برخی از عیوب روش تدریس    2-1-5-روابط انسانی  2-1-6- ارزشیابی    2-1-6-1- اهداف ارزشیابی    2-2- پیشینه پژوهش    2-2-1-  پژوهش های داخلی    2-2-2- پژوهش های خارجی    2-3- جمع بندی نهایی    فصل سوم:روش شناسی پژوهشمقدمه    3-1- روش پژوهش    3-2- جامعه، نمونه و روش نمونه گیری    3-3- ابزار گردآوری اطلاعات    3-4- روش گردآوری اطلاعات    3-5- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات    فصل چهارم:یافته های پژوهشمقدمه    4-1- اطلاعات جمعیت شناختی   4-2 – سؤالات تحقیق    4-2-1 سؤال اول تحقیق: آیا نقش معلمان راهنما بر بهبود شیوه ی تدریس معلمان موثر میباشد؟    4-2-2 سؤال دوم تحقیق: آیا نقش معلمان راهنما در مرتفع شدن مشکلات خاص به وجود آمده برای معلمان موثر میباشد؟    4-2-4 سؤال چهارم تحقیق: آیا نقش معلمـان راهنما بر بهبود شیوهی ارزشـيابي دانش آموزان موثر میباشد؟    فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادهامقدمه   5-1- بحث و نتیجه گیری    5-2- تفسیر یافته ها   5-2-1- آیا نقش معلمان راهنما بر بهبود شیوه ی تدریس معلمان موثر میباشد؟    5-2-2- آیا نقش معلمان راهنما در مرتفع شدن مشکلات خاص به وجود آمده برای معلمان موثر میباشد؟    5-2-3 سؤال سوم تحقیق: آیا نقش معلمان راهنما در بهبود روابط انسانی حاکم بر فضای آموزشی موثر میباشد؟    5-2-4 سؤال چهارم تحقیق: آیا نقش معلمـان راهنما بر بهبود شیوهی ارزشـيابي دانش آموزان موثر میباشد؟    5-3- نتیجه گیری کلی    5-4- محدودیت های پژوهش    5-4-1- محدودیت های خارج از اختیار محقق (محدودیت های کاربردی)    5-4-2- محدودیت های در اختیار محقق (محدودیت های پژوهشی)    5-5- پیشنهادهای پژوهش    5-5-1- پیشنهادهای کاربردی    5-5-2- پیشنهادهای پژوهشی    فهرست منابع و مآخذ  پیوست   

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
1450
مشاهده

کد فایل:9454
انتشار در:۱۳۹۶/۴/۴
حجم فایل ها:363

اشتراک گذاری:

 قیمت:

19,600 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
کارایی آموزشیشیوه ی تدریسوظايف راهنمايان تعليماتيشاخص های تدریس کارآمدنقش عوامل مؤثر بر یادگیری در روند تدریسبرخی از عیوب روش تدریسارزشیابیاهداف ارزشیابی

 • دانلود پاورپوینت با موضوع جايگاه ديپلماسي عمومي در دنياي امروز و عرصه بين المللي

  دانلود پاورپوینت با موضوع جايگاه ديپلماسي عمومي در دنياي امروز و عرصه بين المللي برچسب ها: جايگاه ديپلماسي عمومي در دنياي امروز و عرصه بين الملليديپلماسي عمومي يعني چهديپلماسي عموميدیپلماسی عمومی در فضای مجازیدیپلماسی عمومی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی…

 • پاورپوینت ام اس

  پاورپوینت ام اس برچسب ها: پاورپوینت ام اس تعريف كلي ام اسعلت ايجاد ام اس رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ام اس دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت ام اس قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:…

 • پیشینه ومبانی نظری مشکل املایی ودیکته نویسی دانش آموزان

  پیشینه ومبانی نظری مشکل املایی ودیکته نویسی دانش آموزان دانلود پیشینه ومبانی نظری مشکل املایی ودیکته نویسی دانش آموزان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری مشکل املایی ودیکته نویسی دانش آموزان عمده‌ترین…

 • طرح لایه باز برچسب خشکبار زنجبیل

  طرح لایه باز برچسب خشکبار زنجبیل دانلود طرح لایه باز برچسب خشکبار زنجبیل دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات : طرح لایه باز برچسب خشکبار زنجبیل ، طراحی شده با برنامه فتوشاپ ، لایه…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد(فصل دوم)

  پيشينه پژوهش اهمیت ارزشیابی عملکرد,پيشينه پژوهش د,پيشينه تحقيق ابعاد ارزیابی عملکرد,پيشينه نظري نظریه های ارزیابی عملکرد,چارچوب نظري سابقه ارزیابی عملکرد,دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد(فصل دوم),مباني نظري تعاریف ارزیابی عملکرد دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق باور و تفکرهای منطقی و غیرمنطقی (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری باورهای غیرمنطقی,پیشینه پژوهش تفکرهای منطقی و غیرمنطقی,پیشینه تحقیق باور و تفکرهای منطقی و غیرمنطقی,چارچوب نظری باورهای غیرمنطقی,فصل دوم پایان نامه تفکرهای منطقی و غیرمنطقی,مبانی نظری باور و تفکرهای منطقی و غیرمنطقی دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه…

 • مطالعات بیمارستان

  مطالعات بیمارستان دانلود مطالعات بیمارستان دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل مطالعات بیمارستان فهرست تاریخ سازان بیمارستان ساز(وصیت نامه داریوش کبیر)تاریخچه پزشكی در ایراناصول طراحی بیمارستانانواع بیمارستان ها بر اساس عملکرد و تعداد تخت هاانواع بیمارستانهابیمارستانهای دانشگاهیمفهوم…

 • ادبیات نظری مهارت ها و تعاریف عملکرد حرکتی (فصل دوم )

  ادبیات نظری عملکرد حرکتی,پیشینه نظری عملکرد حرکتی,دانلود چارچوب نظری عملکرد حرکتی,فصل دوم پایان نامه عملکرد حرکتی,مبانی نظری عملکرد حرکتی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری مهارت ها و تعاریف عملکرد حرکتی (فصل دوم ) از سایت دانلود فایل دانلود ادبیات نظری…

 • پاورپوینت بيماريهاي ناشي از عوامل فيزيكي

  پاورپوینت بيماريهاي ناشي از عوامل فيزيكي دانلود پاورپوینت بيماريهاي ناشي از عوامل فيزيكي دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل بيماريهاي ناشي از عوامل فيزيكي مقدمه علل توجه به شرائط فيزيكي محيط كارافزايش بازده كار؛جلوگيري…

 • مبانی نظری جابجایی مقام و حقوق و دستمزد، عملکرد کارکنان، آموزش و پرورش

  مبانی نظری جابجایی مقام و حقوق و دستمزد، عملکرد کارکنان، آموزش و پرورش دانلود مبانی نظری جابجایی مقام و حقوق و دستمزد، عملکرد کارکنان، آموزش و پرورش دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل خلاصه…

 • طرح توجیهی پرورش و پرواربندي جوجه شترمرغ

  پرواری بندی ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ,توجیه اقتصادی سرمایه مورد نیاز برای پرورش شتر مرغ,دانلود پرورش شترمرغ pdf,دانلود رایگان کارافرینی پرواربندي جوجه شترمرغ,طرح توجیهی پرورش شتر,طرح توجیهی پرورش شتر مرغ 94,طرح توجیهی پرورش شترمرغ,طرح توجیهی پرورش شترمرغ پرواری دانلود فایل اصلی طرح توجیهی…

 • بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

  بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری برچسب ها: کیفیت گزارشگری مالی تقسیم سود سرمایه گذاری هاپایان نامه بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست…

 • پاورپوینت انواع نسوزها و کاربرد آنها

  پاورپوینت انواع نسوزها و کاربرد آنها برچسب ها: انواع چیدمان آجرروش تولید آجر نسوزمواد تشکیل دهنده آجر نسوزطرز تهیه آجرمشخصات آجردمای ذوب آجرشناخت انواع آجرفروش آجر نما در تهران رفتن به سایت اصلی پاورپوینت انواع نسوزها و کاربرد آنها دسته…

 • ادبیات نظری و پیشینه تجربی پژوهش مفهوم استرس والدگری (فصل 2 پایان نامه)

  پيشينه پژوهش نظریه,پيشينه نظري نظریه های روانشناسی استرس,چارچوب نظري ابعاد استرس والدگری,دانلود مباني نظري مفهوم استرس والدگری,فصل دوم پايان نامه ارشد علل استرس,مباني نظري نظریه های استرس والدگری,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)استرس والدگری دانلود فایل اصلی ادبیات نظری…

 • پاورپوینت ضریب طول موثر ستونها

  پاورپوینت ضریب طول موثر ستونها,پاورپوینت محاسبه ضریب طول موثر,حرکت جانبی,دانلود پاورپوینت ضریب طول موثر ستونها,درس پایداری,ستونها,ضریب طول موثر ستونها,معیارهای طراحی تیر دانلود فایل اصلی پاورپوینت ضریب طول موثر ستونها از سایت دانلود فایل توضیحات:فایل پاورپوینت ضریب طول موثر ستونها (درس…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مدل ها و ابعاد بازارگرایی (فصل دوم)

  ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مدل ها و ابعاد بازارگرایی (فصل دوم),پيشينه پژوهش مقاله بازارگرایی,پيشينه تحقيق بازارگرایی چیست,پيشينه نظري ابعاد باز,چارچوب نظري بازاریابی گرایی چیست,فصل دوم پايان نامه ارشد انواع مدل های بازارگرایی,مدل های بازارگرایی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری…

 • تحقیق بررسی معماری قاجاری، (موزه شیشه و آبگینه)

  (موزه شیشه و آبگینه),پایان نامه تحقیق بررسی معماری قاجاری,پروژه بررسی معماری قاجاری,تحقیق بررسی معماری قاجاری,تحقیق قاجاریه,مقاله معماری غرب دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی معماری قاجاری، (موزه شیشه و آبگینه) از سایت دانلود فایل دانلود تحقیق بررسی معماری قاجاری، (موزه شیشه…

 • تحقیق بررسی کاربرد تنوع طبقه بندی ها در شرح نویسی خودکار تصویرهای پزشکی

  شرح نویسی,طبقه بندی دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی کاربرد تنوع طبقه بندی ها در شرح نویسی خودکار تصویرهای پزشکی از سایت دانلود فایل تحقیق بررسی کاربرد تنوع طبقه بندی ها در شرح نویسی خودکار تصویرهای پزشکی در حجم 82 صفحه…

 • دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته عمران،بررسي كاربرد چوب در ساختمانها و پلها

  دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته عمران،بررسي كاربرد چوب در ساختمانها و پلها برچسب ها: گزارش کاراموزي كاربرد چوب در ساختمانها و پلها کاراموزي كاربرد چوب در ساختمانها و پلها کارورزي كاربرد چوب در ساختمانها و پلها دانلود گزارش کارآموزي كاربرد…

 • پیشینه و مبانی نظری فلسفه اخلاقی کارکنان

  پیشینه و مبانی نظری فلسفه اخلاقی کارکنان دانلود پیشینه و مبانی نظری فلسفه اخلاقی کارکنان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فلسفه اخلاقی کارکنان مقدمه اخلاق را مجموعه ای از صفات روحی و باطنی…

 • بررسی و تدوین استراتژی مناسب بازاریابی برای شرکت بیمه توسعه

  بررسی و تدوین استراتژی مناسب بازاریابی برای شرکت بیمه توسعه برچسب ها: پروژه بررسی و تدوین استراتژی مناسب بازاریابی برای شرکت بیمه توسعهپایان نامه بررسی و تدوین استراتژی مناسب بازاریابی برای شرکت بیمه توسعه رفتن به سایت اصلی بررسی و…

 • پاورپوینت تربیت کودک

  پاورپوینت تربیت کودک دانلود پاورپوینت تربیت کودک دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت شیوه های تربیت کودک (فرزندپروری)، در حجم 39 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: اگر فرصت داشتم کودکم…

 • فایل پاورپوینت آزمایش نفوذ پذیری مخروطی(CPT & CPTU)

  فایل پاورپوینت آزمایش نفوذ پذیری مخروطی(CPT & CPTU) برچسب ها: دانلود آزمایش نفوذ پذیری مخروطی(CPT CPTU)آزمایش نفوذ پذیری مخروطیآزمایش نفوذ پذیری مخروطی(CPT CPTU)پاورپوینت آشنایی با آزمایش نفوذ پذیری مخروطیپاورپوینت بررسی آزمایش نفوذ پذیری مخروطیCPT CPTUآزمایشات مکانیک خاک رفتن به سایت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش الکترونیکی و مدل های پذیرش تکنولوژی اطلاعات (فصل دوم)

  پیشینه تحقیق آموزش الترونیکی و مدل های پذیرش تکنولوژی اطلاعات,فصل دوم پایان نامه آموزش الترونیکی و مدل های پذیرش تکنولوژی اطلاعات,مبانی نظری آموزش الترونیکی و مدل های پذیرش تکنولوژی اطلاعات,مبانی نظری نظری آموزش الترونیکی و مدل های پذیرش تکنولوژی دانلود…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت‌گیری مذهبی و سلامت روان

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت‌گیری مذهبی و سلامت روان دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت‌گیری مذهبی و سلامت روان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق جهت‌گیری مذهبی و…

 • پاورپوینت مطالعه فرودگاه

  پاورپوینت مطالعه فرودگاه برچسب ها: دانلود پاورپوینت مطالعه فرودگاهفرودگاهبررسی بخش های مختلف فرودگاهدانلود پاورپوینت فرودگاهفرودگاه امام خمینیدانلود پروژه معماریمطالعه طرح فرودگاهپاورپوینت معماریبررسی فرودگاهفرودگاهپاورپوینت طرح فرودگاهپاورپوینت بررسی فرودگاه رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مطالعه فرودگاه دسته بندي : معماری جزئیات و…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق وضعیت اجتماعی واقتصادی زنان سرپرست

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق وضعیت اجتماعی واقتصادی زنان سرپرست دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق وضعیت اجتماعی واقتصادی زنان سرپرست دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق وضعیت اجتماعی واقتصادی زنان سرپرست…

 • بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برچسب ها: پایان نامه بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتن به…

 • پاورپوینت روانشناسی عمومی

  پاورپوینت روانشناسی عمومی دانلود پاورپوینت روانشناسی عمومی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت روانشناسی عمومی ، در حجم 43 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: روان شناسی چیست؟ مطالعه علمی رفتار…

 • دانلود پرسشنامه فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران (BADS)

  افسردگی کانتر و همکاران,پرسشنامه BADS,پرسشنامه استاندارد ارزیابی افسردگی,پرسشنامه افسردگی,پرسشنامه فعال سازی رفتاری,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه استاندارد,فعال سازی رفتاری برای افسردگی,کانتر و همکاران,مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران (BADS)…

 • پاورپوینت امیرکبیر

  پاورپوینت امیرکبیر دانلود پاورپوینت امیرکبیر دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش فایل سال 1222 هجری قمری، محمدتقی امیرکبیر به دنیا آمد. پدرش، کربلایی محمد قربان بود که در خانه قائم مقام فراهانی آشپزی می کرد. محمدتقی…

 • مجموعه قالب های پاورپوینت آماده با موضوع مترو

  مجموعه قالب های پاورپوینت آماده با موضوع مترو دانلود مجموعه قالب های پاورپوینت آماده با موضوع مترو دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود مجموعه 3 قالب یا تم پاورپوینت آماده برای موضوع مترو قالب های پاورپوینت…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق قابلیت های بازاریابی (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری قابلیت های بازاریابی,ادبیات نظری و پیشینه تحقیق قابلیت های بازاریابی,پیشینه پژوهش قابلیت های بازاریابی,پیشینه تحقیق قابلیت های بازاریابی,چارچوب نظری قابلیت های,فصل دوم پایان نامه قابلیت های بازاریابی,مبانی نظری قابلیت های بازاریابی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع زخم معده

  دانلود پاورپوینت با موضوع زخم معده برچسب ها: عکس زخم معدهقرص زخم معدهدرمان زخم معده عصبیتشخیص زخم معدهدرمان گیاهی زخم معدهدرمان قطعی زخم معدهعلائم زخم معده بدخیمزخم معده شدید رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع زخم معده دسته…

 • پاورپوینت تحلیل غیرخطی اجزا محدود تیر بتن آرمه مقاوم سازی شده با FRP

  پاورپوینت تحلیل غیرخطی اجزا محدود تیر بتن آرمه مقاوم سازی شده با FRP برچسب ها: پاورپوینتت حلیل غیرخطی اجزا محدود تیر بتن آرمه مقاوم سازی شده با FRPتحلیل غیرخطیتیر بتن آرمه ٍ FRP ترکروش اجزا محدودABAQUSتیر بتنی مقاوم شده با…